โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ( Long COVID Check up )

แพคเกจต่างๆของโรงพยาบาลรามคำแหง

โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ( Long COVID Check up )

โปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ( Long COVID Check up )

 

 


หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว เช็คสักนิดว่าร่างกายกลับมาปกติหรือยัง?

 

 

 

 

สามารถเข้ารับการตรวจโปรแกรมตรวจเช็คและฟื้นฟูสุขภาพหลังการติดเชื้อ COVID-19 ( Long COVID Check up ) ได้ที่ไหน?

 

 

  • แผนกตรวจสุขภาพชั้น 1 อาคาร 3 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ทุกวัน
  • แผนกที่ท่านมารับการรักษา

 

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ


 1. ติดต่อทำแฟ้มประวัติหรือลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ตรวจสุขภาพชั้น 1 อาคาร 3
 2. ท่านจะได้รับการตรวจเลือด เอกซเรย์ ตามโปรแกรมที่ท่านต้องการ
 3. รอผลเลือดและเอกซเรย์ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4. ท่านจะได้รับการตรวจร่างกาย วัดความดันและอธิบายผลการตรวจ
    โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามโปรแกรม
 5. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นน้ำก่อนรับการตรวจประมาณ 8 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 รู้จัก " ลองโควิด (Long COVID) " อาการที่ตามมาหลังหายป่วยจากโควิด-19 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1400