Running Economy โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักวิ่ง


รับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อออกแบบการฝึกซ้อม การแข่งขันและเพิ่มสมรรถนะทางการวิ่ง


ราคา 4,900 บาท


ซื้อออนไลน์ผ่าน RAM Health Mart คลิกที่นี่
มีผู้สนใจเข้าดูแพ็กเกจนี้ 4264 ครั้ง

 

 

 

ภายใต้การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด/การออกกำลังกายเพื่อรักษาโรค/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 

Running Economy โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักวิ่ง

ราคา 4,900 บาท

 

ติดต่อแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด อาคาร 3 ชั้น 10 (เปิดให้บริการเวลา 08.00-20.00 น.)

หรือ คลิกซื้อเลย! แพ็กเกจ Running economy > https://bit.ly/3XV11LC
 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายและรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา สำหรับนักวิ่ง เพื่อออกแบบการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เพิ่มสมรรถนะทางการวิ่งของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยโปรแกรม Running Economy 

 

 

 

โปรแกรม Running Economy โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายนักวิ่ง
 รายการตรวจ
  • ตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา
  • ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย และประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจน ที่ระดับความหนักและความเร็วในการวิ่งต่าง ๆ ด้วยเครื่อง CPET
  • รับคำแนะนำ และการออกแบบโปรแกรมการฝึก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา