ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชัยทัต ตียพันธ์

ชื่อ
ชัยทัต ตียพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ. , พบ.
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์ (INTER MEDICINE)
สาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (CARDIOLOGY)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (FAMILY MEDICINE)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์และครอบครัว
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)