ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์

ชื่อ
กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง), แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Research Fellowship in Dermatology, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
Certificate in Research Fellowship in Dermoscopy, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laser, Dermatosurgery, Dermoscopy, scar and keloid
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)