ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. จำกัด สุวรรณวัฒนะ

ชื่อ
จำกัด สุวรรณวัฒนะ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., พบ.
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จักษุทั่วไป, ผ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)