ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. นภสินธุ์ เถกิงเดช

ชื่อ
นภสินธุ์ เถกิงเดช
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, เยอรมนี
การศึกษา :
2540-2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548-2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2556-2559 ปริญญาเอกทางการแพทย์ สาขา molecular medicine, หัวข้อวิจัย”Investigating the role of the TF/PAR-2 signaling pathway in Glioma”, Goethe University, Frankfurt am Main, ประเทศ เยอรมนี
วุฒิบัตร :
ประสาทศัลยศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
2555 Clinical observer, The Royal Victoria infirmary New castle upon tyne hospital, England
2557 Clinical observer, Helsinki University hospital (Director: Prof.Dr. JuhaHernesniemi), Finland
2555-2558 Clinical& research fellowship in neurosurgery, Goethe university hospital (Director: Prof.Dr. Volker Seifert), Germany
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- เส้นเลือดในสมองแตก, เนื้องอกในสมอง
- การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง (Pituitary) ด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง (endonasaltransphenoidal endoscopic approach)
- ปวดคอ-ปวดหลัง จาก เส้นประสาทไขสันหลังถูกกดทับ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)