ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สุพิชญา ไทยวัฒน์

ชื่อ
สุพิชญา ไทยวัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
ตจวิทยา
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เกียรตินิยมอันดับ 1
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical Fellow in contact dermatitis St’s John Institute of dermatology, London
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Contact Dermatitis ผื่นแพ้สัมผัส
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:30 - 13:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)