ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. คิ ฤกษ์ชูชิต

ชื่อ
คิ ฤกษ์ชูชิต
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
2543 - 2548 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
2549 - 2552 อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา รพ.ราชวิถี
วุฒิบัตร :
อ.ว., อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 13:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)