ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภูวดล ฐิติวราภรณ์

ชื่อ
ภูวดล ฐิติวราภรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ทรวงอก-หัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ทรวงอก-หัวใจ ผ่าตัดแผลเล็กและหุ่นยนต์ มอนทรีออล แคนาดา
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)