ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ปนัดดา สุวานิช

ชื่อ
ปนัดดา สุวานิช
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 1)
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 2)
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ทั่วไป
วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ใช้ทุน รพ. ศูนย์ขอนแก่น
แพทย์ใช้ทุน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มข. แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แพทย์ประจำบ้าน รพ.จุฬาลงกรณ์ สาขาอายุรศาสตร์
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.จุฬาลงกรณ์ สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ECHOCARDIOGRAM, หัวใจล้มเหลว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)