ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. กิตติชัย มงคลกุล

ชื่อ
กิตติชัย มงคลกุล
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2013
วุฒิบัตร :
- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกวิทยา 2018
- ประกาศนียบัตร นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ 2023
การศึกษาหลังปริญญา :
- International Scholar Program of Otolaryngology
- Head and neck surgery
- Endoscopic Skull Base surgery, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA 2022
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคไซนัส, โรคภูมิแพ้จมูก, โรคมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ, โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง, การผ่าตัดส่องกล้องจมูก, การผ่าตัดส่องกล้องบริเวณฐานกะโหลก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์

ชื่อ
กิตติศักดิ์ พยับวิภาพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
สาขาตจวิทยา(ผิวหนัง), แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Research Fellowship in Dermatology, Jikei University School of Medicine, Tokyo, Japan
Certificate in Research Fellowship in Dermoscopy, Tokyo Women’s Medical University, Tokyo, Japan
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Laser, Dermatosurgery, Dermoscopy, scar and keloid
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

อาจารย์ กีรวุฒิ ทัพกรี

ชื่อ
กีรวุฒิ ทัพกรี
สาขาเฉพาะทาง :
เวชศาสตร์สื่อความหมาย (แก้ไขการพูด)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
DIR Floortime, Apraxia of Speech, Speech and language intervention for children with Autism Disorders.
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

พญ. เกวลิน พุทธบริวาร

ชื่อ
เกวลิน พุทธบริวาร
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตรตจวิทยา
วุฒิบัตร :
ตจวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
เลเซอร์, โบทอกซ์, ฟิลเลอร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 07:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 07:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พุธ 07:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 07:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
ศุกร์ 07:00 - 14:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 07:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 07:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)

นพ. เกียรติ ภาสภิญโญ

ชื่อ
เกียรติ ภาสภิญโญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคข้อ และรูมาติสซั่ม
ภาษา :
ไทย, ENGLISH
การศึกษา :
ประถม + มัธยมศึกษา อัสสัมชัญกรุงเทพ
วุฒิบัตร :
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2540
อายุรศาสตร์ทั่วไป ปี 2546
อายุรศาสตร์โรคข้อ ปี 2551
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
SLE, Gout, RHEUMATOID ARTHRITIS
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม) อังคารที่ 2, 4 ของเดือน
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)