ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ขชล ศรียายาง

ชื่อ
ขชล ศรียายาง
สาขาเฉพาะทาง :
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
อนุสาขาปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
หัตถการว่าด้วยการใช้สายสวน
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)

ทพญ. ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ

ชื่อ
ขวัญศิริ เปล่งสมบัติ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมประดิษฐ์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Certificate in Prosthodontics, Master of Science, State University of New York at Buffalo, USA
วุฒิบัตร :
Diplomate, American Board of Prosthodontics
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทันตกรรมประดิษฐ์, ครอบฟัน, สะพานฟัน, ฟันปลอมถอดได้, รากเทียม, การบูรณะฟันเพื่อความสวยงาม, รากฟันเทียม
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
พุธ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
ศุกร์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

อาจารย์ คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล

ชื่อ
คงพล เอื้อศิริรัตนไพศาล
สาขาเฉพาะทาง :
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (การได้ยิน)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
วท.ม., ความผิดปกติของการสื่อความ มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ., กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Diabetes, Thyroid, Vertigo
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. คณิต สัมบุณณานนท์

ชื่อ
คณิต สัมบุณณานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พศ.2524
REGISTRAR IN GENERAL SURGERY, GUY’S HOSPITAL,LONDON, UK 1990-1992
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยกรรม พศ. 2530
FRCS (EDINBURGH) พศ. 2535
FRSM ( LONDON ) พศ. 2554
การศึกษาหลังปริญญา :
FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE LONDON UNITED KINGDOM
FELLOW OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 18:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. คามิน หริณวรรณ

ชื่อ
คามิน หริณวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.พระมงกุฎเกล้า
การศึกษาหลังปริญญา :
การส่องกล้องอัลตราซาวด์ รพ.จุฬาลงกรณ์
การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและรักษา ประเทศญี่ปุ่น
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การส่องกล้องขั้นสูง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)