ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. จันทราภรณ์ เคียมเส็ง

ชื่อ
จันทราภรณ์ เคียมเส็ง
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วว., กุมารเวชศาสตร์
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ต่อมไร้ท่อ
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:30 - 19:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:30 - 11:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) เสาร์ที่ 2, 4 ของเดือน
อาทิตย์ 08:30 - 11:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก) อาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน

นพ. จำกัด สุวรรณวัฒนะ

ชื่อ
จำกัด สุวรรณวัฒนะ
สาขาเฉพาะทาง :
จักษุวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., พบ.
วุฒิบัตร :
จักษุวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
จักษุทั่วไป, ผ่าตัดต้อกระจก, ต้อเนื้อ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พุธ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกตา)

พญ. จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์

ชื่อ
จิตรา วงศ์วิวัฒนานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะเเพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2526)
วุฒิบัตร :
ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะเเพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2530)
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
อังคาร 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พุธ 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
ศุกร์ 08:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)
เสาร์ 08:30 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกกายภาพบำบัด)

พญ. จินดาภา ศรีขจร

ชื่อ
จินดาภา ศรีขจร
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทวิทยา (Neurology)
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.ศิริราช
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ด้านประสาทวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์ด้านประสาทวิทยา โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคพาร์กินสันและการเคลื่อนไหวผิดปกติ
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

อาจารย์ จีรนันท์ สินธุรัตเวช

ชื่อ
จีรนันท์ สินธุรัตเวช
สาขาเฉพาะทาง :
การแก้ไขการได้ยิน
ภาษา :
Thai, English
การศึกษา :
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:30 - 15:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)