โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิทธิชน สุริยะวงศ์กุล

ชื่อ
สิทธิชน สุริยะวงศ์กุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
- นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
- ต่อมลูกหมากโต
- มะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 19:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 13:00 - 19:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

นพ. สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล

ชื่อ
สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
กุมารแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
กุมารแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทารกคลอดก่อนกำหนด
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
อังคาร 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
พุธ 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
พฤหัสบดี 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
ศุกร์ 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
เสาร์ 09:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)

ศ. นพ. สิระ บุณยะรัตเวช

ชื่อ
สิระ บุณยะรัตเวช
สาขาเฉพาะทาง :
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
จบแพทย์จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, University of Edinburgh, RIE, Department of Neurosurgery
วุฒิบัตร :
FRCS (England) 1964
FRCS (Edinburgh) 1964
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาหลังปริญญา :
FRCS (England) 1964
FRCS (Edinburgh) 1964
วุฒิบัตรประสาทศัลยศาสตร์ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Neurosurgery, Brain and Spinal cord diseases
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 2
พฤหัสบดี 09:30 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 2
อาทิตย์ 09:30 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 2

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

ชื่อ
สิริธร สุชาชัยศรี
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิก (ENT)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พ.ศ. 2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
พ.ศ. 2552 วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554 วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ศึกษาต่อสาขาโสตประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวียนศีรษะบ้านหมุน เสียการทรงตัว เสียงดังในหู ปัญหาด้านการได้ยิน
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

ทพญ. สิรินทร์พร ปิยะภิญโญ

ชื่อ
สิรินทร์พร ปิยะภิญโญ
สาขาเฉพาะทาง :
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยทัฟท์ บอสตัน,สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทด้านทันตกรรมสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยทัฟท์ บอสตัน,สหรัฐอเมริกา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติและโรคทางระบบ
การกระตุ้นพัฒนาการการเจริญเติบโตของใบหน้าและกระดูกขากรรไกร
วัน เวลา สถานที่
พุธ 15:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)