โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุทธิพงษ์ ปังคานนท์

ชื่อ
สุทธิพงษ์ ปังคานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์และเวชพันธุศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชกรรม
การศึกษาหลังปริญญา :
Certificate in Clinical Genetics
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
พันธุศาสตร์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 14:00 - 20:00 อาคารซี ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย

ชื่อ
สุทธิศักดิ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2522
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ปี 2529
การศึกษาหลังปริญญา :
อนุมัติบัตร อนุสาขา ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กระดูกและใบหน้าหัก
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)

นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์

ชื่อ
สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมหลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ, การรักษาด้วยการใส่สายสวนขยายหลอดเลือด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ รามาธิบดี ม.มหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
Mini fellowship of endovascular surgery, Nuremberg southern hospital, Nuremberg Germany
Fellowship of angiology, Leipzig Heart Center and Park hospital, Leipzig, Germany
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดหลอดเลือด (เส้นเลือดแดง, เส้นเลือดดำ รวมถึง เส้นเลือดโป่งพองที่ตำแหน่งต่างๆ)
การรักษาด้วยการใส่สายสวนขยายหลอดเลือดและการรักษาผ่านหลอดเลือด (เส้นเลือดแดง, เส้นเลือดดำ รวมถึงเส้นเลือดโป่งพองที่ตำแหน่งต่างๆ)
การผ่าตัดเปลี่ยนไต
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
พุธ 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
พฤหัสบดี 18:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
เสาร์ 15:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)
อาทิตย์ 15:00 - 18:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า)

พญ. สุธิดา เย็นจันทร์

ชื่อ
สุธิดา เย็นจันทร์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมระบบประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรประสาทวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
Epilepsy Fellow, The Austin and Repatriation Medical Center, University of Melbourne, Australia
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคลมชัก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
อังคาร 09:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
ศุกร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)
เสาร์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล

ชื่อ
สุธี ลีละเศรษฐกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์, อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, อายุรศาสต์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
พบ.,วว.อายุรศาสตร์,อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป, มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)