ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ชมพูนุท อนันบุญทริก

ชื่อ
ชมพูนุท อนันบุญทริก
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์พัฒนาการ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วุฒิบัตร :
กุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารแพทย์พัฒนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์

ชื่อ
ชลชาติ สิทธิวิเชียรวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
นิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ, โรคของต่อมลูกหมาก
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)

ทพญ. ชลธิชา อารมย์เสรี

ชื่อ
ชลธิชา อารมย์เสรี
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รพ.ชลบุรี
ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 4 (แผนกทันตกรรม)

พญ. ชัญญรัช ตัณศุภผล

ชื่อ
ชัญญรัช ตัณศุภผล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและโรคแพ้นมวัว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)

นพ. ชัยทัต ตียพันธ์

ชื่อ
ชัยทัต ตียพันธ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ. , พบ.
วุฒิบัตร :
สาขาอายุรศาสตร์ (INTER MEDICINE)
สาขาอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (CARDIOLOGY)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (FAMILY MEDICINE)
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์และครอบครัว
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)