ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เมธี เลิศนันทกุล

ชื่อ
เมธี เลิศนันทกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ LYCEUM NORTHWESTERN ; PHILIPPINES
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ECHOCARDIOGRAM
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อังคาร 09:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 09:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)