โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธวัชชัย ดีขจรเดช

ชื่อ
ธวัชชัย ดีขจรเดช
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
การศึกษาหลังปริญญา :
Pediatrics Nephrology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคไตในเด็ก
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 13:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)