โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธีระ เจริญ

ชื่อ
ธีระ เจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราช
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
ผู้เชี่ยวชาญกุมารศาสตร์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กุมารเวชศาสตร์
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)