ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ชลิต เชียรวิชัย

ชื่อ
ชลิต เชียรวิชัย
สาขาเฉพาะทาง :
CVT + Vascular
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
จบแพทย์จุฬา พ.ศ. 2505
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
INTERN AT Saint Raphael Hospital New Haven, Connecticut General surgery resident : Cleveland clinic , Cleveland , OHIO 1964-68 CVT Resident Cleveland Clinic 1968-1970
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
CVT, Coronary Surgery + Vascular Surgery
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)