ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล

ชื่อ
สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
กุมารแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
กุมารแพทย์
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทารกคลอดก่อนกำหนด
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
อังคาร 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
พุธ 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
พฤหัสบดี 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
ศุกร์ 08:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)
เสาร์ 09:00 - 11:30 อาคาร 1 ชั้น 3 (ห้องเด็กอ่อน)