ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. เมธินี ตันนุกิจ

ชื่อ
เมธินี ตันนุกิจ
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
วุฒิบัตร :
สาขากุมารเวชศาสตร์ ประเทศไทย 2549
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ ประเทศไทย 2551
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรคตับ โภชนาการ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)