ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ชัญญรัช ตัณศุภผล

ชื่อ
ชัญญรัช ตัณศุภผล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและโรคแพ้นมวัว
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)