ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ยุเพ็ญ สมาณาธิกรณ์

ชื่อ
ยุเพ็ญ สมาณาธิกรณ์
สาขาเฉพาะทาง :
โรคภูมิแพ้ในเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้ในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์สาขาโรคภูมิแพ้ในเด็ก
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 13:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)