โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์

ชื่อ
วรนุช จงศรีสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
1. Chulalongkorn Hospital
2. Children Hospital, Boston, USA
3. Royal Children Hospital, Brisbane, Australia
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)