ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วรลักษณ์ ภานุมาตรัศมี

ชื่อ
วรลักษณ์ ภานุมาตรัศมี
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์ตจวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ เนื้องอกเส้นเลือด
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)