ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. วารุณี นิวาตวงศ์

ชื่อ
วารุณี นิวาตวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารเวชศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ทางเดินหายใจ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:30 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อังคาร 09:30 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 09:30 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 09:30 - 12:30 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 09:30 - 16:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 13:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)