ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ดนัย ลิ้มมธุรสกุล

ชื่อ
ดนัย ลิ้มมธุรสกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์ทางเดินอาหาร
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
มะเร็งลำไส้ใหญ่
การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ สำหรับประชาชนทั่วไป
กรดไหลย้อน
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)
เสาร์ 08:00 - 20:00 อาคาร 2 ชั้น 2 (แผนกระบบทางเดินอาหาร)