โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. อาภาศรี ลุสวัสดิ์

ชื่อ
อาภาศรี ลุสวัสดิ์
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารประสาทวิทยา
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
กุมารเวชศาสตร์
อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
Pediatric epilepsy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Pediatric epilepsy, Pediatric Neurology
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)