ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

อาจารย์ ณัฐธิกาญ รังษี

ชื่อ
ณัฐธิกาญ รังษี
สาขาเฉพาะทาง :
กิจกรรมบำบัด
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
ปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น, การศึกษาพิเศษ
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พุธ 12:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
ศุกร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 09:00 - 19:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 09:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)