โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ผศ.นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

ชื่อ
เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
สาขาเฉพาะทาง :
Neurosurgery
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
MD. (Honorable degree)
Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Diploma Thai Board of Neurosurgery
Master of Management in Health, Asean Institute for Health Development (AIHD)
Bachelor of Laws (LL.B.)
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
Minimally Invasive Neurosurgery and Sterotactic Surgery, Singapore general hospital, Singapore. Neuroendoscope and Neuronavigation, Klinikum Hannover,Norstadt Hannover Hospital,Germany.
Laser Surgery and Medicine,Tokyo.
Minimally invasive spinal surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์สมองและระบบประสาท)