โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. เรวัต ชุนหสุวรรณกุล

ชื่อ
เรวัต ชุนหสุวรรณกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, จุลยศัลยศาสตร์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2536
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป 2540
การศึกษาหลังปริญญา :
MICROSURGERY, SYDNEY AUSTRALIA
HAND AND RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY, MILAN ITALY
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
TRAUMA SURGERY
HAND SURGERY
MICRO SURGERY
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
ศุกร์ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
อาทิตย์ 09:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)