โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

ชื่อ
สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
สาขาเฉพาะทาง :
VASCULAR SURGERY
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
วทบ., คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พบ., คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
MSC VASCULAR TECHNOLOGY & MEDICINE
วุฒิบัตร :
วว., ศัลยศาสตร์ทั่วไป
อนุมัติ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
VASCULAR SURGERY
ORGAM TRANSPLANTATION
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)