โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์

ชื่อ
พีระพัชร์ ภูรีวิวัฒน์
สาขาเฉพาะทาง :
แพทย์ผิวหนัง (ตจวิทยา)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
อนุมัติบัตรสาขาตจวิทยา (ผิวหนัง) แพทยสภา
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับแสงและการบำบัดด้วยแสง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การบำบัดด้วยแสงอาทิตย์เทียม, สะเก็ดเงิน, ศัลยกรรมผิวหนังและเลเซอร์, สิว, ลมพิษ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
เสาร์ 08:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)
อาทิตย์ 08:00 - 15:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์)