ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์

ชื่อ
ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิกวิทยา และมะเร็งศีรษะและคอ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 , แพทย์ประจำบ้านสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2540-2543
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา แพทย์สภา พ.ศ.2543
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา พ.ศ.2543
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยกรรมเสริมสวยใบหน้า ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการผ่าตัดไซนัสและท่อปรับอากาศหูด้วยบอลลูน พ.ศ.2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดไซนัสและฐานกะโหลกโดยการส่องกล้อง
การผ่าตัดไทรอยด์,ต่อมน้ำลายและก้อนบริเวณศีรษะและคอ
การผ่าตัดนอนกรน และการผ่าตัดสายเสียง
การผ่าตัดหูชั้นกลางและโพรงกระดูกหลังหู
การผ่าตัดท่อปรับอากาศหูชั้นกลางและไซนัสด้วยบอลลูน
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:00 - 15:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)