ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร

ชื่อ
ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรม, อายุรกรรมโรคหัวใจ , หัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ, จีน
การศึกษา :
ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ม.ปลาย
มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี, ปริญญาโท
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย ปริญญาเอก
วุฒิบัตร :
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรกรรม, อายรุกรรมโรคหัวใจ, สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
การบริหารงานสายแพทย์, การบริหารงานโรงพยาบาล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โรคหัวใจขาดเลือด
ความดันโลหิตสูง
ภาวะหัวใจล้มเหลว
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 20:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)