ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. ธัญรดา เลี่ยมเส้ง

ชื่อ
ธัญรดา เลี่ยมเส้ง
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตร :
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Head and Neck, Rhinology, OSA
ก้อนที่ลำคอและช่องปาก, โพรงจมูก ภูมิแพ้ ไซนัส, ภาวะทางเดินหายใจส่วนบนอุดตัน, นอนกรน
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พุธ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)