โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. นพวรรณ ล่องชูผล

ชื่อ
นพวรรณ ล่องชูผล
สาขาเฉพาะทาง :
หู คอ จมูก เฉพาะทางต่อยอดจมูกและไซนัส
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จมูกและไซนัส Kyung hee university, Seoul, Korea
วุฒิบัตร :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก
วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางต่อยอดสาขา จมูกและไซนัส
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดแก้ไขผู้ป่วยที่มีปัญหาของรูปร่างและการหายใจทางจมูก โดยใช้กระดูกหูหรือกระดูกซี่โครงการผ่าตัดไซนัสผ่านกล้อง
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อังคาร 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
เสาร์ 12:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)