ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล

ชื่อ
แพรวพรรณ หงษ์วิศิษฐกุล
สาขาเฉพาะทาง :
กุมารแพทย์สาขาโภชนาการเด็ก
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
1986-1989 Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand Pediatric Resident
1983-1984 Surin Hospital, Surin Province, ThailandInternship
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
กระดูก
วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
เสาร์ 12:00 - 17:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนกเด็ก)