โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. คณิต สัมบุณณานนท์

ชื่อ
คณิต สัมบุณณานนท์
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ.แพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พศ.2524
REGISTRAR IN GENERAL SURGERY, GUY’S HOSPITAL,LONDON, UK 1990-1992
วุฒิบัตร :
วว.ศัลยกรรม พศ. 2530
FRCS (EDINBURGH) พศ. 2535
FRSM ( LONDON ) พศ. 2554
การศึกษาหลังปริญญา :
FELLOW OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE LONDON UNITED KINGDOM
FELLOW OF THE ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF EDINBURGH
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 18:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกศัลยกรรม)