ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วิชัย ศรีมนัส

ชื่อ
วิชัย ศรีมนัส
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
จีน, อังกฤษ, ไทย
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
การศึกษาหลังปริญญา :
วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)