ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. วิรัช เคหสุขเจริญ

ชื่อ
วิรัช เคหสุขเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา :
ไทย ,อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตร :
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
อนุมัติบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษาหลังปริญญา :
ประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัตถการสวนหัวใจและหลอดเลือด
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
เสาร์ 10:00 - 18:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)