โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์

ชื่อ
ธนวัฒน์ โตสุโขวงศ์
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรมโรคไต
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ อายุรศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว
วุฒิบัตร :
Certificate of Attendance, SanBartolo Hospital - Vicenza ,ITALY
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)