ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สหรัฐ หวังเจริญ

ชื่อ
สหรัฐ หวังเจริญ
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรกรรม, อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด, มัณฑนากรหลอดเลือดหัวใจ สวนหัวใจ ทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ
ภาษา :
ไทย , อังกฤษ
การศึกษา :
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตา แคนาดา
วุฒิบัตร :
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สวนหัวใจ ทำบอลลูนหัวใจ
การศึกษาหลังปริญญา :
อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สวนหัวใจทำบอลลูนหัวใจ
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
หัวใจขาดเลือด, เส้นเลือดหัวใจตีบตัน, หัวใจล้มเหลว
วัน เวลา สถานที่
พุธ 20:00 - 22:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)
อาทิตย์ 09:00 - 14:00 อาคาร 3 ชั้น 1 (ศูนย์โรคหัวใจ)