ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

ชื่อ
สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ส่องกล้องข้อไหล่และข้อเข่า
ภาษา :
อังกฤษ & ไทย
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาหลังปริญญา :
ส่องกล้องข้อไหล่, ข้อเข่า, เวชศาสตร์การกีฬา
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ส่องกล้องข้อไหล่, ข้อศอก, ข้อเข่า
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า, ข้อสะโพก, ข้อไหล่
บาดเจ็บจากกีฬา
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 08:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 08:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 08:00 - 17:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)