โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

ดร. ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ

ชื่อ
ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
สาขาเฉพาะทาง :
Communication Disorders (Speech Language Pathology)
ภาษา :
Thai, English, Chinese
การศึกษา :
Ph.D., (Communication Disorders), University of Sydney, Australia
วุฒิบัตร :
การศึกษาหลังปริญญา :
International fellowship training in Human Research Subjects Projection and Administration from Western Institution Research Board Washington, USA
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
ความผิดปกติของการพูดและภาษาจาก ระบบประสาท, อุบัติเหตุ
ความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายด้านกระโหลกศีรษะและใบหน้า เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ เด็กสมองพิการ
วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)
เสาร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกโรคเบาหวาน)