โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. ภาสนันต์ สุคันธนาค

ชื่อ
ภาสนันต์ สุคันธนาค
สาขาเฉพาะทาง :
ออร์โธปิดิกส์
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน
การศึกษาหลังปริญญา :
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และมะเร็งกระดูก โรงพยาบาลเลิดสิน, มหาวิทยาลัยวอชิงตัน, มหาวิทยาลัยยูท่าห์
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
Musculoskeletal Oncology
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)
พุธ 17:00 - 22:00 อาคาร 1 ชั้น 1 (แผนกกระดูกและข้อ)