ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล

ชื่อ
อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล
สาขาเฉพาะทาง :
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ภาษา :
English, Thai, Japanese, Korean
การศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร :
1. ศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2.อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาหลังปริญญา :
Clinical fellowship in MIS Spine Surgery Wooridul Spine Hospital, South Korea.
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก (MIS Spine Surgery)
การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscpoe
การแก้ไขความผิดปกติของกระดูกสันหลังแบบต่างๆ
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อังคาร 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
ศุกร์ 09:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
เสาร์ 13:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)
อาทิตย์ 11:00 - 16:00 อาคาร 1 ชั้น 2 (แผนกกระดูกและข้อ)