โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

นพ. สุธี ลีละเศรษฐกุล

ชื่อ
สุธี ลีละเศรษฐกุล
สาขาเฉพาะทาง :
อายุรแพทย์, อายุรแพทย์โรคมะเร็ง
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พบ., ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, อายุรศาสต์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :
พบ.,วว.อายุรศาสตร์,อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
การศึกษาหลังปริญญา :
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
อายุรศาสตร์ทั่วไป, มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้
วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พุธ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์ 08:00 - 12:00 อาคาร 2 ชั้น 1 (แผนกอายุรกรรม)