โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ค้นหารายชื่อแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อแพทย์มีทั้งระบบค้นหา

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและค้นหาด้วยเพศและช่วงอายุของแพทย์

กรุณาเลือกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อแสดงรายชื่อแพทย์ตามสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญนั้นๆ หรือในกรณีที่ท่านทราบชื่อแพทย์ ท่านสามารถเลือกแพทย์ได้จากรายชื่อด้านล่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

รายชื่อแพทย์

พญ. สิริธร สุชาชัยศรี

ชื่อ
สิริธร สุชาชัยศรี
สาขาเฉพาะทาง :
โสต ศอ นาสิก (ENT)
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
การศึกษา :
พ.ศ. 2547 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร :
พ.ศ. 2552 วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2554 วุฒิบัตรอนุสาขาศัลยศาสตร์ ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา :
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน ศึกษาต่อสาขาโสตประสาทวิทยา รพ.รามาธิบดี
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ :
โสต ศอ นาสิกวิทยา
เวียนศีรษะบ้านหมุน เสียการทรงตัว เสียงดังในหู ปัญหาด้านการได้ยิน
วัน เวลา สถานที่
พุธ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)
ศุกร์ 17:00 - 20:00 อาคาร 3 ชั้น 2 (แผนก หู คอ จมูก)